انجمن زنان آذرمهر کردستان

December 9, 2008

به مناسبت روز جهانی مقابله با بیماری ایدز

Filed under: Uncategorized — azarmehr @ 3:01 am
 میترا مومنی

عضو انجمن زنان آذرمهر کُردستان

معضل ایدز همانند پدیده‌ی زنان خیابانی وروسپیگری از معظلاتی است که وجود آن تا مدتها در ایران انکار میشد و آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت در ایران با آمارهای جهانی همخوانی ندارد.

بیماری ایدز مرحله نهایی آلودگی به ویروس ایدز است وممکن است بین 10 تا 17 سال پس آلودگی اولیه با ویروس ایدز اتفاق افتد، افراد آلوده به ویروس ایدز سالها بدون داشتن علامت زندگی می کنند و آلودگی را منتقل می نمایند.

معمولا نیز بیماران حدود 2تا 3.5سال پس تشخیص می میرند.

ایدز مهلک ترین بیماری عصر مدرن است، بیمارای که کمتر از ربع قرن از شناختش می گذرد وتا کنون بیش از 24میلون قربانی گرفته است که بیشتر از قربانیان طاعون قرن 19 وکشته شدگان جنگ جهانی است .

این بیماری تا مدتها بیماری فرهنگ منحط غربی و تجلی رفتار جنسی بی بند وبار به حساب می آمد .

اولین مورد ایدز در ایران در سال 66 هجری شمسی دریک کودک 6 ساله مبتلا به هموفیلی گزارش شد از ان هنگام تا کنون روز به روز موارد شناخته شده ی ایدز یاHIVدر کشور افزوده شده است .

گزارش مبتلایان به  HIVتا پایان سال 2004 میلادی در ایران 7510 نفر بوده است که 95% از آنان مرد بوده اند .

با توجه به ضعف های آماری و گزارش های ارائه شده به مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، شمار مبتلایان حدود 31000 نفر تخمین زده شده است. در این راستا “محمد مهدی گویا” کاشناس  مسائل ایدز واز معاونان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی گفته است که از این آمار (57109نفر)مربوط به زندان ها ست وآمارواقعی چیزی بین 30تا40 هزار نفر است .

این در حالی است که “دکتر اسماعیل نسب” معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی کردستان اعلام کرد که بر اساس آمار حدود 11هزار بیمار مبتلا به ایدز در ایران وجود دارد که این واقعیت حدود 60 تا 70%افراد ایدزی رانشان می  دهد.

اکثر مواردHIV که در ایران تا کنون کشف شده اند مربوط به مردان است که آن هم به این علت است که زنان کمتر جهت آزمایش مراجعه نموده اند، خصوصا به این دلیل که امکان دستیابی به گروه های پر خطری همچون زنان خیابانی به منظور مشاهده وترغیب آنان به انجام آزمایش HIV بسیلر سخت و گاهی ناممکن است ،لذا زنان بیشتر در معرض خطر برای مبتلا شدن به ایدز قرار دارند.

زنان چون دسترسی کمتری به خدمات بهداشتی و درمانی دارند و اکثرا برای دسترسی به خدمات بهداشتی  به مردان وابسته اند نمی توانند به موقع درصدد معالجه و تشخیص بیماری برآیند وبه این ترتیب محتمل است که زنان نیمی از مبتلا یان جدید ایدزی را تشکیل  دهند .اکثر زنان از طریق شریک جنسی خود به این بیماری مبتلا می شوند و در صورتی که از طریق تزریق مواد مخدر نیز به این بیماری دچار شوند ، از طریق مردان سرپرست خود به اعتیاد مبتلا شده اند.

طبق آمارهای ارائه شده 57.6% از مبتلایا ن به ایدزبه وسیله ی تزریق موادمخدر به این بیماری مهلک مبتلا شده اند و با توجه به اینکه ایران درسطح جهان بیشترین میزان معتادان را داردو با توجه به این واقعیت انکار ناپذیر که زنان معتاد به سرعت با مردان برابرمی شوند باید  تدبیری عاجل واورژانسی به فکر یک میلیون معتاد رو به افزایش کشور کرد تا جلوی خطراپیدمی شدن ایدز را گرفت .

چون تا به حال آمار واقعی وصحیحی از میزان مبتلایان وشمار معتادان( زن )در اختار نداریم بلکه فقط بر پایه حدس وگمان های کارشناسان می توان در این موردقضاوت  کرد وچون طبق آمارها وحدس وگمان های کارشناسان منطقه کرمانشاه به عنوان بزرگ ترین شهر کردستان،  یکی از پر خطر ترین مناطق محسوب می شود، باید بدون پنهان کاری سعی در آموزش صحیح ودادن آگا هی های کافی وکامل به تمام شهروندان باشیم .

چون اکثر موارد الودگی به HIV (حدود 75%)در گروه سنی 15-49 سال قرار دارند که این گروه سنی فعال وجوان جامعه را تشکیل میدهند  باید سعی در شناسایی عوامل عمده ای که جوانان را در معرض خطر ویژه آلودگی به HIV قرار می دهد کرد.عواملی مانند؛ تغییر در مصرف الگوی استفاده ازمواد مخدر بسوی اعتیاد تزریقی

نابسامانی اقتصادی –اجتماعی خصوصا بیکاری

اقزایش سن ازدواج

عدم آموزش صحیح جنسی

تاثیرات سوئی که ممکن است از طریق تکنولوژی های جدید ارتباطی ممکن است حاصل شود و…

در آخر تنها وبهترین راه جلوگیری از گسترش این بیماری هولناک دادن آگاهی و آموزش صحیح به گروه های  مختلف اجتماع خصوصا جوانان می باشد که نقش بسار اساسی و مثبت NGO ها را نیز گوش زد ساخت.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: